quarta-feira, 27 de julho de 2011

DELE AGOSTO 2011 ÚLTIMA SEMANA!

Prazo de inscrição: de 11 a 29 de julho
Data das provas: 19 e 20 de agosto

prova escrita (B1, B2 e C2) - dia 19 de agosto


Nível              Valor para matrículas no IC São Paulo
DELE B1        R$164,00
DELE B2        R$216,00
DELE C2        R$284,00

Alunos e ex-alunos do IC – 10% de desconto
Matrículas em grupos acima de 5 pessoas – 5% de desconto

**IMPORTANTE: o pagamento da taxa será realizado exclusivamente em cheque**

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

1 copia de RG ou Passaporte (não aceitamos CNH)

Para mais informações: www.diplomas.cervantes.es


LOCAL DE INSCRIÇÃO:
Instituto Cervantes de São Paulo
Av. Paulista, 2.439 - 1º andar - Bela Vista
cep: 01311-300 - São Paulo/SP
Telefone: 55 11 3897-9606 / Fax: 55 11 3064-2203

Horário de atendimento: Segunda à sexta, das 07:00 as 21:30 e Sábado, das 08:30 as 16:30.

terça-feira, 26 de julho de 2011

TeKiller - 29 de Julho


Vem aí la fiesta mas FUEDA de la Ciudad!! Não se trata apenas de mais una fiesta mexicana e sim de una grande celebración ao que a vida tem de melhor: Pegación, tequila e roquenrôu!!
Na pista, la bombación vai rolar solta com shots de tequila sendo distribuídos a noite toda e todo tipo de rock sendo disparado pelos DJs:

Larissa V. [Candy Party]
Roberto Cruz [Detroit]
Fester [DDK]
Thiago Halleck [Foxx Rock]

Além disso, haverá muitos outros prêmios e brindes pra galera!!
- Batalha de Tequila: Totalmente grátis, 5 participantes disputarão tomando 3 shots de tequila. O mais rápido ganha uma garrafa de tequila pra provar que além de rápido, também é fuerte!!
- O primeiro bêbado a cair quase muerto ganhará uma tattoo, feita pelo Thiago Halleck e o bêbado mais divertido da festa ganhará uma camiseta exclusiva!!
- Aniversariante entra de graça– e seus convidados pagam preço de Lista Amiga a noite toda!! É só enviar email com nome, RG, data de nascimento e lista de convidados para festatekiller@gmail.com até as 17:00h do dia da festa.
E NÃO É SÓ ISSO, CABRÓN!!
“Estudos apontam que 91% das pessoas que saem para beber tequila, terminam a noite transando” – Fonte: Revista Playboy.
Portanto, para provar que somos (um pouco) responsáveis, distribuiremos camisinhas durante a festa!!

INGRESSO:
R$18,00 [Lista Amiga até a meia noite]
R$20,00 [Lista Amiga depois da meia noite]
R$25,00 [Sem Lista Amiga]

The Killers, Ramones, AC/DC, Soundgarden, Sex Pistols, The Cure, David Bowie, Iggy Pop, Placebo, Blondie, Bloc Party, Artic Monkeys, Franz Ferdinand, The Gossip, The Smiths, Stone Temple Pilots, Motorhead, Echo & The Bunnymen, Motorhead, Floggin’ Molly, Garbage, Dropkick Murphy’s, B-52’s, Guns N’ Roses, Pearl Jam, Bon Jovi, No Doubt, Fall Out Boy, Distillers, Ill Niño, Slipknot, GorillaZ, Offspring, Blink 182, The Darkness, Rage Against The Machine, Talking Heads, INXS, Audioslave, Beatles, Runaways, New Order, NoFX, Papa Roach, The Bolshoi, Rolling Stones, Kittie, Avenged Sevenfold, L7, The Cramps, The Who, Wolfmother, Pretty Reckless, The Clash, Nirvana, Lost Prophets, Marylin Manson, Limp Bizkit, Strokes, Blur, New Order, The Rasmus, Rob Zombie, Dead Kennedys, Green Day, Queens Of Stone Age, Foo Fighters, Jet, Los Hermanos, At The Drive In, Paramore, Nine Inch Nails, Information Society, KISS, The Doors, Joan Jett, Faith No More, Florence And The Machine, Foghat, Panic! At The Disco, Metallica, Pennywise, Patti Smith, Cake, Deftones, Cardigans, REM, System Of A Down, Rancid, Linkin Park, The Police, Van Halen, The Raconteurs, A-HA, Duran Duran, Incubus, Dire Staits, White Stripes, Daft Punk, The Subways, Muse, Billy Idol, Siouxsie And The Banshees, Raimundos, Barão Vermelho, Legião Urbana, Matanza, Escape The Fate, Metric, Red Hot Chilli Peppers, Richard Hell & The Voidoids, Cramberries, Creedence Clearwater Revival, Cyndi Lauper, Dead Or Alive, Misfits, Led Zeppelin e muito mais!!

Contato: festatekiller@gmail.com / 9403-2834 / 8123-3690
Twitter: @FestaTeKiller
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002548614598
http://www.tekiller.com.br/

Esta festa é organizada pelo Grupo Matriz http://beta.matrizonline.com.br/

segunda-feira, 25 de julho de 2011

Bolsas para estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formación profesional en Galicia para o curso académico 2011-2012

Orde da convocatoria: 
RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2011, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras do programa de bolsas destinadas aos cidadáns galegos residentes no exterior para a realización de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formación profesional en Galicia e a convocatoria para o curso académico 2011-2012.
Entidade convocante: Secretaría Xeral da Emigración
Estado: Procedemento Aberto
Destinatarios/as: 
Os e as emigrantes galegos e galegas residentes no exterior, e os seus descendentes ata o segundo grao de consanguinidade de emigrantes nados ou que residisen un mínimo de dez anos en Galicia, así como solicitantes de prórroga de bolsas concedidas en convocatorias anteriores.
Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión de bolsas de nova adxudicación ou a súa prórroga, para a realización de estudos presenciais universitarios, de intercambios universitarios ou estudos de formación profesional de carácter oficial en centros públicos ou privados de Galicia a través dos seguintes programas:

Programa 1. Bolsas para a realización de estudos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional conducentes á obtención do título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico.

Programa 2. Bolsas para a realización de estudos conducentes á obtención do título de máster universitario.

Programa 3. Bolsas de intercambio para a realización de ensinanzas universitarias en calquera das tres universidades de Galicia que teñan asinados convenios con universidades de países extracomunitarios.
NOTA para os Programas 1, 2 e 3: Cada bolsa concedida dentro dos Programas 1, 2 e 3 (estudos universitarios, máster universitario e intercambio) estará integrada polos seguintes conceptos:
-Unha axuda máxima de 6.000 €, destinada a sufragar os gastos académicos derivados dos seus estudos, da estadía e manutención. No caso de axudas para o programa 3 de intercambio, na modalidade dun cuadrimestre (ata 6 meses), a contía máxima será de 4.000 €, para os mesmos conceptos.
No caso dos solicitantes que opten a unha bolsa de nova adxudicación ou intercambio e acrediten residencia no estranxeiro, unha axuda destinada a sufragar os gastos derivados da viaxe de ida e volta entre o lugar de residencia do beneficiario no estranxeiro e a Comunidade Autónoma de Galicia:
-Estudantes residentes en países europeos: 350 €.
-Estudantes residentes no resto de países: 1.000 €.
Programa 4. Bolsas para a realización de estudos de formación profesional de grao superior en centros docentes públicos, centros privados da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan estas ensinanzas concertadas.
NOTA para o programa 4: Cada bolsa concedida dentro do Programa 4 (realización de ciclos superiores de formación profesional) estará integrada polos seguintes conceptos:
-Unha axuda máxima de 5.000 €, destinada a sufragar os gastos académicos derivados dos seus estudos, da estadía e manutención.
No caso dos solicitantes que acrediten residencia no estranxeiro, unha axuda destinada a sufragar os gastos derivados da viaxe de ida e volta entre o lugar de residencia do beneficiario no estranxeiro e a Comunidade Autónoma de Galicia:
-Estudantes residentes en países europeos: 350 €.
-Estudantes residentes no resto de países: 1.000 €.
Estas bolsas terán como finalidade axudar a sufragar parte dos gastos académicos derivados dos estudos (incluídas as taxas académicas correspondentes aos estudos elixidos), da estadía, manutención e da viaxe de ida e volta entre o lugar de residencia no estranxeiro e a Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos:
1. Residencia no estranxeiro do solicitante da bolsa.
2. No caso de solicitar unha prórroga da bolsa concedida na última convocatoria, o solicitante deberá acreditar a residencia da súa unidade económica familiar no estranxeiro e ter superados o 75% das materias ou créditos en que estivo matriculado no curso anterior para o cal se lle concedeu a axuda, incluíndo o proxecto fin de carreira. Tamén se considerará como prórroga da bolsa aquelas solicitadas para a continuación dos estudos que deran lugar a unha anterior concesión, sempre e cando se superase o 75% dos créditos en que estivo matriculado no ano da concesión.
3. Estar admitido para cursar estudos presenciais conducentes á obtención dun título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico durante o curso que se inicia no ano da convocatoria, na Universidade de Santiago de Compostela, A Coruña ou Vigo. Os beneficiarios das bolsas deberán estar matriculados en, como mínimo, 50 créditos, incluído neles o proxecto fin de carreira. En ningún caso entrarán a formar parte dos mínimos a que se refire o punto anterior, créditos correspondentes a distintas especialidades.

Documentación a presentar
Para todos os solicitantes:
a) Para os solicitantes que posúan a nacionalidade española e estean en posesión do documento nacional de identidade, autorización expresa á Secretaría Xeral da Emigración para a verificación dos datos de identidade. Para o resto, pasaporte en vigor ou doutro documento acreditativo da identidade e nacionalidade do solicitante.
b) Documentación xustificativa que acredite a súa condición de galego ou ascendencia galega e o cumprimento dos requisitos exixidos na convocatoria. Os solicitantes que fosen beneficiarios do programa de bolsas en anteriores convocatorias e soliciten a prórroga non terán que presentar esta documentación.
c) Acreditación da residencia no estranxeiro do solicitante da bolsa mediante o correspondente certificado de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular correspondente á demarcación en que teña o seu domicilio. No caso de non posuír a nacionalidade española, o solicitante deberá achegar a documentación oficial que acredite a súa residencia no estranxeiro.
As persoas que soliciten unha prórroga da bolsa concedida en convocatorias anteriores, deberán acreditar a residencia no estranxeiro da súa unidade económica familiar mediante a presentación dos correspondentes certificados de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular.
Todas as certificacións presentadas deberán ser expedidas con data posterior á de publicación desta convocatoria.
d) Declaración de que o solicitante non ten concedidas, para os mesmos estudos para os que se solicita a bolsa, outras axudas ou subvencións das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades (anexo VI).
e) Declaración de non estar incurso o solicitante en prohibición para obter a condición de beneficiario de subvención (anexo VII).
f) Declaración responsable de non ter débedas pendentes coa Administración tributaria estatal e autonómica, así como coa Seguridade Social (anexo VIII).
g) Declaración do compromiso de utilización da lingua galega en todas as actividades para as cales se solicita a axuda, se é o caso (anexo IX).

Documentación a presentar polos solicitantes do Programa 1: bolsas para a realización de estudos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional en calquera das tres universidades de Galicia:
1. Solicitude segundo o modelo normalizado (anexo II).
2. Documentación xustificativa da súa admisión nos estudos para os cales se solicita a bolsa, expedida pola universidade correspondente. No caso de solicitar unha prórroga da bolsa concedida en convocatorias anteriores, a documentación presentada deberá acreditar que o solicitante da bolsa ten superados o 75% dos créditos en que estivo matriculado no último curso ou, de ser o caso, no curso para o cal lle foi concedida.
3. Para as axudas de nova adxudicación, certificación académica que acredite os estudos realizados polo solicitante, en que figuren a duración, materias cursadas e cualificacións obtidas, así como a escala de notas aplicada polo centro onde se realizaron os estudos.

Documentación a presentar polos solicitantes do Programa 2: bolsas para a realización de estudos conducentes á obtención do título de máster universitario en calquera das tres universidades de Galicia:
1. Solicitude segundo o modelo normalizado (anexo III).
2. Documento acreditativo de estar admitido no curso obxecto da convocatoria nun dos máster universitarios autorizados pola Xunta de Galicia e impartidos en calquera das universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, con indicación expresa dos créditos que se van realizar. No caso de solicitar unha prórroga da bolsa concedida en convocatorias anteriores, a documentación presentada deberá acreditar a continuidade nos estudos realizados, e ter superados o 75% dos créditos en que estivo matriculado no curso en que obtivo a bolsa ou, de ser o caso, o título oficial obtido.
3. Para as solicitudes de nova adxudicación, certificación académica que acredite os estudos universitarios realizados polo solicitante, en que figure a duración, materias cursadas e cualificacións obtidas, así como a escala de notas aplicada polo centro onde se realizaron os estudos.

Documentación a presentar polos solicitantes do Programa 3: bolsas de intercambio para a realización de ensinanzas universitarias en calquera das tres universidades de Galicia que teñan asinados convenios con universidades de países extracomunitarios:
1. Solicitude segundo o modelo normalizado (anexo IV).
2. Documentación xustificativa da súa admisión nos estudos para os cales se solicita a bolsa, expedida pola universidade do Sistema Universitario de Galicia correspondente.
3. Certificación académica que acredite os estudos realizados polo solicitante, en que figuren a duración, materias cursadas e cualificacións obtidas, así como a escala de notas aplicada polo centro onde se realizaron os estudos.

Documentación a presentar polos solicitantes do Programa 4: bolsas para a realización de estudos de formación profesional de grao superior en centros docentes públicos, centros privados da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan estas ensinanzas concertadas:
1. Solicitude segundo o modelo normalizado (anexo V).
2. Xustificante de solicitude de matrícula ou de estar matriculado para o curso que se inicia no ano da convocatoria nalgún centro docente público ou centro privado da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan estas ensinanzas concertadas.
3. Certificación académica que acredite os estudos realizados polo solicitante, en que figuren a duración, materias cursadas e cualificacións obtidas, así como a escala de notas aplicada polo centro onde se realizaron os estudos.

NOTA: Cando non se acheguen os documentos orixinais, deberán aportarse copias compulsadas, agás que figure outra indicación.

Más información: http://www.galiciaaberta.com/linas_axuda/bolsas-para-estudos-universitarios-oficiais-intercambios-universitarios-e-estudos-de-for

Inaugurados os cursos presenciais do programa Escolas Abertas 2011

  • Os beneficiarios e beneficiarias serán un centenar de cidadáns e cidadás residentes no exterior, que accederán a formación de graos intermedio e avanzado en diversas especialidades.

O subdirector xeral de Centros e Comunidades Galegas da Secretaría Xeral da Emigración, Andrés Castro, inaugurou no Albergue Xuvenil Lug II os obradoiros de formación e especialización de carácter presencial previstos no Programa Escolas Abertas 2011, dirixido tanto ás comunidades galegas no exterior como a cidadáns e cidadás individuais residentes no estranxeiro.
O número de persoas beneficiarias na edición deste ano acada o centenar, dos que 38 proceden de Arxentina, 12 de Venezuela, 12 de Uruguai, 10 de Brasil, 10 de Cuba, 6 doutros países americanos, 7 doutros países europeos distintos a España, e 5 doutras comunidades autónomas españolas distintas a Galicia.
Os cursos de nivel intermedio versan sobre asociacionismo e xestión de asociacións e entidades sen ánimo de lucro, tecnoloxías da información e da comunicación, gaita tradicional galega, canto popular e pandeireta, e baile tradicional galego. Os de nivel avanzado xiran en torno á gaita tradicional galega, e baile tradicional galego. Cómpre salientar que se trata de disciplinas que contan cunha amplísima demanda nas entidades galegas no exterior.
Os e as participantes son maiores de idade, menores de 35 para os cursos de formación de nivel intermedio, e menores de 55 para os de avanzado. Emigración faise cargo dos gastos necesarios para o desenvolvemento dos obradoiros, e tamén da estadía e viaxe de todos e todas as participantes.

Más información: http://www.galiciaaberta.com/

Curso on line de Información y Participación Juvenil - Universidad de Salamanca

En la sección SÓLO EN RED se ha publicado información sobre un Curso on line de Información y Participación Juvenil, avalado por la Universidad de Salamanca, cuyo objetivo es formar a jóvenes españoles residentes en Latinoamérica como especialistas en el desarrollo de asociaciones en el exterior y una red de servicios de información juvenil. 

Este curso está financiado íntegramente por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Ministerio de Trabajo e Inmigración de España.

Organizado por la Fundación Premysa con la Colaboración del Título Propio de Experto en Servicios de Información Juvenil e Información al Ciudadano de la Universidad de Salamanca.

Destinatarios: Jóvenes españoles o desentes residentes en Latinoamérica, primándose las solicitudes de aquéllos menores de 35 años.
Duración: 65 horas lectivas divididas en 5 bloques temáticos.

Modalidad
El curso se impartirá en modalidad on-line, utilizando para ello la plataforma de educación a distancia del Título Propio de Experto en Servicios de Información Juvenil e Información al Ciudadano de la Universidad de Salamanca.

Los contenidos, materiales y la biblioteca electrónica del curso estarán accesibles desde el servidor on-line mediante clave personal.
Los alumnos contarán con un soporte técnico y unidad de apoyo durante todo el curso.

Objetivo general
Formar a jóvenes españoles residentes en Latinoamérica con el fin de contribuir a la creación de especialistas que trabajen para desarrollar el tejido asociativo en el exterior y a la creación de la red de servicios de información juvenil en Latinoamérica, como instrumento imprescindible para confeccionar una red comunitaria de atención y apoyo.

Objetivos específicos
Aumentar los canales de información de los jóvenes en el exterior para satisfacer sus necesidades informativas.

Creación de una estructura de profesionales y redes de información para jóvenes españoles en Latinoamérica.

Trabajar para el compromiso de los jóvenes en el desarrollo del tejido asociativo y comunitario.

Promover el asociacionismo y la construcción de una ciudadanía activa.

Contribuir al establecimiento de nuevos servicios de información juvenil en Latinoamérica y a la creación de la red de centros de información juvenil.

Crear una plataforma de coordinación, intercambio y cooperación que sirva como nexo de unión entre España y los países de residencia de los jóvenes.

Reforzar los vínculos sociales, culturales, económicos y lingüísticos con España y con sus respectivas nacionalidades. 
La solicitud de preinscripción se realizará mediante correo electrónico, enviado a la secretaría del curso: cidex@premysa.org
Información en http://cidex.usal.es

El plazo de inscripción finaliza el 5 de septiembre de 2011

Día Nacional de Galicia

El Día Nacional de Galicia, o, también, conocido en Galicia como Día da Patria o Día da Patria Galega, es la fiesta oficial de la comunidad autónoma de Galicia, según decreto de la Junta de Galicia de 1 de enero de 1979 publicado en el Diario Oficial de Galicia. Se celebra el día 25 de julio, día de la festividad del apóstol Santiago.

Los orígenes de esta celebración se remontan a 1919, año en que se juntan en Santiago de Compostela la Asemblea de las Irmandades da Fala, que acuerdan celebrar el Día Nacional de Galicia el 25 de julio del año siguiente.
Durante la dictadura franquista, las sociedades gallegas en la emigración, continúan esta convocatoria, y en Galicia, el galleguismo se concentra alrededor de la tradicional misa por Rosalía de Castro en la iglesia de Santo Domingo de Bonaval. Además, durante esta época el día se institucionaliza como fiesta oficial en toda España, bajo el nombre de Día del Patrón de España, con un marcado carácter religioso, aunque tras la transición, algunas Comunidades Autónomas suelen mover este festivo a otros días del año. En los años sesenta, con la aparición del Partido Socialista Galego (PSG) y la Unión do Povo Galego (UPG) se vuelven a realizar actos clandestinos para conmemorar el "Día de Galicia".
Durante la década de los setenta, los actos terminaban con fuertes enfrentamientos con la policía franquista, y con entrada en la democracia se siguieron prohibiendo las manifestaciones de la AN-PG (Asemblea Nacional-Popular Galega) y BN-PG, gérmenes del actual Bloque Nacionalista Galego. Hasta mediados de los años ochenta no se permitió la manifestación del "Dia da Patria" con normalidad democrática, siendo hoy el acto más multitudinario de todas las celebraciones que tienen lugar el 25 de julio en la capital gallega. Actualmente los diferentes partidos nacionalistas de Galicia continúan convocando manifestaciones para ese día, bajo la denominación de "Dia da Patria", en que realizan reflexiones sobre la situación política gallega.

segunda-feira, 18 de julho de 2011

BECAS PARA JÓVENES ESPAÑOLES residentes en el extranjero

La Fundación don Quijote es una organización privada sin ánimo de lucro cuya finalidad primordial es promover, potenciar y divulgar internacionalmente el conocimiento de la lengua y la cultura españolas, principalmente en países no hispanohablantes, así como contribuir al desarrollo, fomento y ejecución de acciones formativas e investigadoras, tanto en España como en el extranjero, encaminadas a conseguirlo.

20 BECAS PARA UN PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES EN ESPAÑOL ESPECÍFICO DE NEGOCIOS Y DE TURISMO DESTINADO A JÓVENES ESPAÑOLES RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA A CELEBRAR EN SÃO PAULO (BRASIL) EN 2011

Programa para Jóvenes residentes en el exterior que persigue la formación y mejora de la inserción profesional mediante la formación en español específico de negocios o turismo a celebrar en São Paulo (Brasil) y la realización de prácticas profesionales no remuneradas en empresas locales.

Este proyecto va a ofrecer a 20 jóvenes españoles residentes fuera de España durante 2 semanas la oportunidad de conseguir el perfeccionamiento de sus conocimientos profesionales y lingüísticos en español específico, combinada con la realización de unas prácticas como fórmula de mejora de sus posibilidades de inserción profesional al amparo de la Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas para 2011 del Programa de Jóvenes TAS/874/2007, de 28 de marzo (BOE de 29 de diciembre de 2010).laborales de la Orden
BENEFICIARIOS/AS.- 20 Jóvenes españoles residentes fuera de España, con prioridad a aquéllos que sean mayores de 18 y menores de 35 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN.- São Paulo (Brasil)
FECHA.- Del 17 al 28 de octubre de 2011 (20 plazas)

LA BECA INCLUYE.-
1. Curso intensivo de 2 semanas (25 horas lectivas presenciales) para la preparación de los Exámenes
oficiales de español de Negocios o de español de Turismo de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
2. Inscripción en los Exámenes oficiales de español de Negocios o de Turismo de la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid.
3. Transporte hasta São Paulo (Brasil), con los límites presupuestarios establecidos.
4. 2 semanas de alojamiento y manutención en São Paulo (Brasil).
5. Materiales didácticos para la preparación de los exámenes.
6. Seguro para los participantes.
7. 10 horas de inserción profesional mediante prácticas no remuneradas en empresas brasileñas para mejorar
la inserción profesional o laboral en los ámbitos especializados de Marketing, Ventas, Turismo y Comercio
con el mercado español.
8. Cuota obligatoria de inscripción a cargo del alumno (50 euros).

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES.- A través de la web de la Fundación DON QUIJOTE. Colaborarán en la difusión:

CEXT, Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su defecto, las Secciones de Trabajo y Asuntos Sociales de los Consulados en Brasil, Institutos Cervantes y web de la Dirección General de la Ciudadanía española en el exterior.

Ficha de inscripción


http://www.donquijote-foundation.org/es/

quinta-feira, 14 de julho de 2011

Becas 'Reina Sofía' para españoles en el exterior

Estas ayudas del Programa de Educación cuentan con un presupuesto de 500.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 9 de agosto.
Las Becas 'Reina Sofía' tienen por objeto ayudar a los españoles residentes en el exterior, que carezcan de medios económicos suficientes, a cursar estudios universitarios o de posgrado en España.
La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior (DGCEE) ha convocado las becas 'Reina Sofía' que tienen como objetivo que jóvenes españoles en el exterior que carezcan de medios económicos puedan realizar estudios superiores en España. La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado 9 de julio.
La DGCEE destina a esta acción, enmarcada dentro del Programa de Educación, un total de 500.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 9 de agosto.
Podrán acceder a la condición de beneficiarios de las Becas 'Reina Sofía' los españoles que acrediten al menos cinco años de residencia en el exterior e insuficiencia de recursos económicos, con las siguientes precisiones. En primer lugar, quienes hayan sido beneficiarios de la beca 'Reina Sofía' durante el curso anterior podrán solicitar anualmente la renovación de la misma hasta finalizar el ciclo de estudios para el que les fue concedida, con las limitaciones que se establecen en esta Resolución y siempre que conserven la nacionalidad española.
En segundo lugar, no podrán solicitar las becas 'Reina Sofía' aquellas personas que estén en posesión de un título universitario del mismo ciclo de estudios o equivalente a aquel para el que se solicita la beca, concedido por una universidad española o extranjera. Tampoco podrán optar a becas para estudios universitarios de tercer ciclo aquellos que están en posesión de un título de doctorado o de tercer ciclo. Ni auienes soliciten la beca para la realización de especialidades en Ciencias de la Salud; quienes perciban cualquier beca o ayuda de estudios concedida por organismos o centros estatales o privados, españoles o extranjeros, salvo que el importe de la misma no supere el 50% de la cantidad estipulada para la Beca Reina Sofía; los beneficiarios del subsidio por desempleo ni aquellas personas que soliciten la beca para realizar estudios a través de un intercambio entre universidades.
Las becas 'Reina Sofía' estarán dotadas con un importe de 6.500 euros anuales, como máximo, para cualquiera de las modalidades y su concesión no llevará aparejada la exención de tasas académicas. En el caso de los estudios universitarios no reglados, las cuantías que se concedieran podrían ser susceptibles de imposición de acuerdo con las normas tributarias españolas.

sexta-feira, 8 de julho de 2011

El Senado aprueba poner fin a la polémica suscitada sobre la concesión de la nacionalidad española a los nietos de las abuelas exiliadas

El texto también acepta que los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura puedan ser inscritos en el Registro Civil.
 El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha presentado al Proyecto de Ley de Registro Civil una enmienda a través de la cual se acaba con las desigualdades existentes en materia de adquisición de la nacionalidad española entre nietos y nietas de algunas abuelas exiliadas.
Debido a la legislación discriminatoria vigente en la época de la contienda, muchas de las mujeres exiliadas que contrajeron matrimonio con extranjeros en los países de destino perdieron la nacionalidad española, por lo que no pudieron transmitirla a sus descendientes.  
Para dar solución a esta situación, la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, reconoce y amplía derechos, y establece mediadas a favor de quienes fueron objeto de persecuciones o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Todo ello permitiendo que los hijos y nietos de los exiliados pudieran adquirir por opción la nacionalidad española que sus padres o abuelos no pudieron transmitir porque se vieron obligados o formados a perderla. 
Pero en la práctica la redacción de la disposición llevaba a confusión, de tal manera que no se hacía referencia a que los nietos de algunas exiliadas españolas que conservaron su nacionalidad, pudieran también beneficiarse todos esos derechos establecidos. Un trato discriminatorio que hasta ahora se venía haciendo. 
La enmienda presentada por el PSOE reconoce y amplía  textualmente “los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de la entrada en vigor de la Ley de 15 julio 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir éstos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de una año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. 
Otra de las enmiendas aprobadas por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado permite favorecer la inscripción de defunción de todos aquellos desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. 
La propuesta ha contado con el apoyo de 125 votos a favor y 114 en contra dentro del Proyecto de Ley de Registro Civil, y con ella se pretende llevar a cabo la inscripción de defunción de las personas desaparecidas durante la contienda y el franquismo atenuando el rigor de la demostración del fallecimiento, pero siempre que, según el texto, “de las pruebas aportadas pueda referirse razonablemente su fallecimiento.”            
De esta manera, el grupo socialista ha sabido dar respuesta a las quejas que durante años se han venido planteando por parte de los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil, en las que nunca han dejado de reivindicar la accesibilidad al expediente registral de una manera menos compleja y costosa de la que hasta hoy contempla la Ley.            
Dichas enmiendas ya han sido aprobadas en la Comisión de Justicia y, si el Congreso de los Diputados aprueba el Proyecto de Ley de Registro Civil, se harán efectivas justo al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Para el resto de la norma habrá que esperar algún tiempo más, ya que entrará en vigor a los tres años.           

"LA CARETA QUE CAE" NO TEATRO ZIEMBINSKI

A ESPANHA PERTO DE VOCÊ E BARATINHO:

"LA CARETA QUE CAE"  NO TEATRO ZIEMBINSKI: peça rara de Garcia Lorca, em
cartaz no aconchegante teatrinho da Tijuca. Com o Grupo Milongas. Premiado
em 7 festivais brasileiros, a comédia está em cartaz de sexta a domingo, às
20 horas, até o dia 24 de julho. Metrô S. Francisco Xavier na porta.

ALUNOS E SÓCIOS DA CASA DE ESPANHA PAGAM SÓ R$ 5,00!!!

FALAR COM O PRODUTOR EDUARDO RAMOS.quinta-feira, 7 de julho de 2011

Abrirá el Spain Tech Center en Silicon Valley

Muy buenas noticias para los emprendedores españoles que quieran un día hacer las maletas y probar suerte en Silicon Valley: el Ministerio de Industria de España, en estrecha colaboración con la Fundación Banesto y la ayuda del ICEX, han anunciado la decisión de abrir la primera filial de alta tecnología e informática en el territorio sagrado de los Estados Unidos: Silicon Valley. La intención de esta gran apertura está relacionada con la posibilidad de ayudar a los emprendedores españoles que deseen instalarse en territorio norteamericano.

El Spain Tech Center resulta ser un derivado del “Plan de Internacionalización de los Servicios y Contenidos Digitales” que ha anunciado el Ministerio de Industria de España. Su prioridad es la de aprovechar todas las oportunidades de negocio que en estos momentos ofrece internet dentro de un contexto internacional en crecimiento y ofrecerles un valor añadido, institucional, a los diversos productos y servicios de la economía digital española, tanto la producida dentro del territorio hispano como fuera de él.
Si todo sale como se han planificado las cosas, y se llega a cumplir el cronograma de trabajo trazado por el Ministerio de Industria, el primer Spain Tech Center de Silicon Valley abrirá sus puertas el viernes 1 de julio. Éste se localizará en Rocket Space, en lo que es el barrio de Soma, y se espera que este Center cuando esté en plena capacidad de funcionamiento pudiera acoger de modo simultáneo cerca de 35 empresas de alta tecnología e informática. En sus instalaciones, los especialistas podrán disfrutar de un cómo espacio de trabajo, además de aulas de formación y talleres que se verán fortalecidas con el asesoramiento de expertos informáticos, ingenieros y científicos estadounidenses.
Según el Ministerio de Industria, la economía digital le ha ofrecido (a través del comercio electrónico y otros servicios) unos ingresos que rondan los 15.000 millones de euros sólo en el año 2010.

http://www.spaintechcenter.com/

La OIJ reúne a los mejores especialistas en Bogotá

Algunos podrían llamarlo un Mundial de especialistas, No habrá competencia, claro, pero el jueves 14 y el viernes 15, en Bogotá, estarán reunidos los y las mejores expertos en temas de juventud de Iberoamérica, con una meta bien clara: repensar las políticas públicas de juventud en la región.

Con el apoyo de Colombia Joven, se realizará la "Reunión Iberoamericana de Expertos y Expertas en Juventud: Repensando las Políticas Públicas de Juventud", que reunirá a una veintena de especialistas en busca de establecer un mejor diagnóstico de la realidad de las juventudes en la región y trazar algunas líneas de acción definidas. Así, el primer día, en una actividad cerrada, los y las especialistas debatirán sus diferentes miradas de la realidad.

Pero acaso lo más jugoso del encuentro ocurrirá el viernes, pues allí se agregarán miradas de otros ámbitos, que sin dudas nutrirán la perspectiva de los temas de juventud. Por ejemplo, el filósofo argentino Ricardo Forster disertará sobre la participación política de los jóvenes, un fenómeno creciente en su país. Y compartirán un panel el español Jesús Rodríguez, especialista en comunicación política; el mexicano Gastón Melo, empresario televisivo, y la costarricense Mayela Coto, asesora del gobierno de su país. De ese cruce de profesiones surgirán, sin duda, nuevas ideas y conceptos.

Como se dijo, el listado completo de convocados es un verdadero seleccionado de especialistas. De Argentina irán: Félix Bombarolo, Alejandro Morlachetti, Rafael Follonier y Ricardo Forster; de Chile: Oscar Dávila y Ernesto Espíndola (CEPAL); de Colombia: José Miguel Abad, Sandra Lucía Ardila y André Noël Roth Deubel; de Costa Rica: Mayela Coto; de Ecuador: Mauro Cerbino (FLACSO); de El Salvador: Carlos Guillermo Ramos; de España: Jesús Gutiérrez; de Honduras: Mario Posas (PNUD); de México: David Urzúa, José Antonio Pérez Islas y Gastón Melo (EVAC); de Nicaragua: Regis Mairena; de Perú: Luis Fernán Cisneros y Juan Chacaltana (OIT), y de Uruguay: Verónica Filardo y Ernesto Rodríguez.

Concurso 'Madrid Emigración'

Con el objeto de promover el desarrollo de las actividades culturales, de creación literaria y artística en el seno de las comunidades madrileñas en el exterior, el Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de la Agencia Madrileña para la Emigración convoca un concurso artístico, literario y cultural denominado 'Madrid Emigración 2011'.

Podrán participar en el presente concurso los madrileños residentes en el exterior que reúnan los siguientes requisitos:

1.- Estar inscrito en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) por alguno de los municipios pertenecientes a la Comunidad de Madrid.
2.- No haber retornado a España
3.- Llevar residiendo en el extranjero, como mínimo, desde el año 2009.

La temática de los trabajos tendrá que estar relacionada con la emigración madrileña, con las experiencias vividas por lo participantes en materia migratoria, o con la actividad y presencia de comunidades madrileñas en el exterior y cuenta con 2 modalidades:

Concurso de narración y relatos breves: cada relato tendrá un único autor y estará escrito bajo un título en lengua española. La extensión máxima será de cuatro páginas por una cara, y se presentará con interlineado doble, en DIN- A4, tipo de letra Arial, tamaño 12. Se presentará en formato papel o en documento pdf.

Concurso de fotografía: cada fotografía se presentará bajo un título y tendrá un único autor. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías, cuyo formato será libre con un tamaño mínimo de 10 x 15 cm. Se presentarán en papel fotográfico en color/blanco-negro y en formato digital (soporte CD o fichero de imagen), o bien únicamente en formato digital.

Los trabajos se remitirán por correo a la sede de la Agencia Madrileña para la Emigración en la Plaza de Pontejos nº 1, 2ª planta, 28012 MADRID, o bien por e-mail a la dirección emigrante@madrid.org.

Se concederán dos premios individuales para cada una de las modalidades consistentes en una placa honorífica teniendo en cuenta como criterios de valoración para su otorgamiento la relevancia del tema en la tradición y cultura madrileña, la calidad técnica de los trabajos y su originalidad.
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 6 de agosto del año 2011.

O bailarino e Coreógrafo da Cia. Garcia de Danza, Rodrigo Garcia, convida a todos para comemorar o seu aniversário

O bailarino e Coreógrafo da Cia. Garcia de Danza, Rodrigo Garcia ( Diretor do Flamenco Estudio Garcia) convida a todos para comemorar o seu aniversário e o do guitarrista Nilo Lavina, no dia 20 de julho, quarta feira, a partir das 19:30h.

Será uma festa tipicamente flamenca, com um pequeno show de abertura e muita música para dançar em seguida...Entrada Franca!!!

Local: Centro Cultural Memórias do Rio
Av Gomes Freire 289 - Lapa - Centro RJ

Ensaio aberto de “A Tiempo” – Cia Bailado de Dança Flamenca

Nos dias 07 e 08 de julho, hoje e amanhã, a Cia Bailado de Dança Flamenca apresenta “A Tiempo” em Ensaio Aberto no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro.
“A Tiempo” é um projeto que pretende mostrar, através da dança flamenca e seus ritmos, os vários significados da palavra “tempo” e seu impacto na vida de cada indivíduo.
Os diferentes significados desta palavra são identificados a partir de trechos de poemas, músicas e instrumentos e o espetáculo está dividido em três grandes momentos:  tempo de ouvir; tempo de sentir; cada um tem seu tempo.
O projeto contará  com instrumentos de percussão e elementos do universo flamenco, como mantón, leques e castanholas e apresentará como o tempo se mostra para cada indivíduo de formas diferentes e com intensidades e durações diferentes.
Será uma festa tipicamente flamenca, com um pequeno show de abertura e muita música para dançar em seguida...Entrada Franca!!!

O Ensaio Aberto será às 19h no Loft do CCO e a entrada é gratuita. Haverá distribuição de senhas a partir das 18h no local.

O Centro Coreográfico do Rio de Janeiro fica na Rua José Higino, 115 (anexo ao mercado Extra).

La Lista Blanca vence eleciones del CRE en Río

En Río de Janeiro, la votación se realizó el sábado 2 de julio, y la Lista Blanca, liderada por Augusto José Domínguez Villar, obtuvo 4 consejeros y la Lista Verde, encabezada por María Consuelo Pérez Lemos, logró 3 consejeros.

Asi el nuevo CRE quedó con los seguintes nombres:
De la Lista Blanca fueran elejidos 4 Consejeros:
Augusto José Dominguez Villar
Marisol Gomez Lago
Luis Martinez blanco
Monica Gabriela Fernandez Mosquera
y de la Lista Verde fueran elejidos 3 Consejeros:
Maria Consuelo Perez Lemos
Constante Perez Fernandez
Áurea Bouzas Duarte,
Agradecemos a presença e participação de todos que contribuiram para eleição do novo CRE.

La Xunta destina 209.000 euros a becas para que descendientes de emigrantes realicen estudios superiores en Galicia

La convocatoria se publicó en el DOG el miércoles 6 de julio y el plazo de solicitud finaliza el próximo 6 de agosto
 Miércoles, 06 de Julio de 2011. 14:09h
.
El Diario Oficial de Galicia ha publicado en su edición del miércoles 6 de julio las bases reguladoras del programa de becas destinadas a los ciudadanos gallegos residentes en el exterior para la realización de estudios universitarios oficiales, intercambios universitarios y estudios de formación profesional en Galicia y la convocatoria para el curso académico 2011-2012.
El Consello de la Xunta había acordado autorizar la adquisición de compromisos de gasto plurianual, por parte de la Secretaría Xeral da Emigración, para hacer frente a este programa de becas. El acuerdo contemplaba como novedad que la Secretaría asume el presupuesto del programa, incluso el hata ahora compartido con otros departamentos autonómicos.
Cada beneficiario, cuando esté matriculado en alguna de las tres universidades gallegas, o en algún centro de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma, recibirá una ayuda anual de seis mil euros, con los que deberá afrontar todos sus gastos personales de alojamiento y manutención, además de los de matrícula y gastos en material académico. Sólo durante el primer año de matrícula en Galicia percibirá un complemento -un pago único de otros mil euros- para el viaje de inicio de curso.
En caso de que el beneficiario curse estudios por el sistema de intercambio (es decir, que el título se expida finalmente por la universidad de fuera de Galicia), la cuantía se rebaja hasta cuatro mil euros si los estudios a cursar son únicamente para un cuatrimestre, si bien el destinatario puede igualmente disfrutar de la ayuda inicial de mil euros para viaje.

Incentivar la excelencia
Las bases de la convocatoria estipulan que un 30 por ciento de la cuantía anual de la ayuda se embarga hasta final de curso, de manera que sólo se percibe en caso de que se haya aprobado, por parte del beneficiario, por lo menos la mitad de los créditos en los que se matriculó. Igualmente, para la renovación de la ayuda en los cursos subsiguientes, deberá haber superado por lo menos el 70 por ciento de dichos créditos.
Hasta ahora, cada curso, alrededor de una treintena de jóvenes, en su inmensa mayoría hijos o nietos de emigrantes gallegos en la diáspora, se han beneficiado de este programa. La intención del Gobierno gallego es mantener y, en la medida de las posibilidades presentes y futuras, incrementar esta iniciativa, por lo que significa de refuerzo de los lazos entre la Galicia territorial y la del exterior, en este caso a través del intercambio de saber y conocimientos.
Plazo y presupuesto
El plazo de presentación de las solicitudes por parte de los posibles beneficiarios del programa se prolongará durante un mes natural contado desde la publicación de las bases, por lo tanto terminará el próximo 6 de agosto. En las bases de la convocatoria también se especifican los lugares y modelos de solicitud que se pueden emplear para cada caso, y también se reflejan las causas de posible exclusión de la convocatoria.
Para la concesión de estas becas se destinará un total de 209.000 euros, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2011 y también de 2012, por tratarse de un programa plurianual, por cuanto se prolonga durante todo el curso académico y, por tanto, también durante parte del año natural siguiente. Concretamente, se reservan 142.800 euros en este año 2011, y se invertirán los restantes 66.200 euros con cargo al presupuesto autonómico de 2012.